Teknisk Udvalg bekræfter ikke at gå videre med VVM undersøgelsen

Teknisk Udvalg, Aarhus Byråd, bekræfter det som lovet ikke at gå videre med VVM undersøgelsen. Teknisk Udvalg har 3/9 2012 udsendt denne pressemeddelelse til alle større redaktioner i Danmark.

Se omtale: http://jyllands-posten.dk/aarhus/politik/article4828927.ece og  http://stiften.dk/leder/stor-sejr-for-demokratiet

Officiel udmelding: http://www.aarhus.dk/da/omkommunen/nyheder/2012/September/Vindmoelleplan-bliver-revideret.aspx

——————————————————————————————————————–

TIL REDAKTIONEN

Teknisk Udvalg vil revidere kommuneplanen på vindmølleområdet

Et enigt Teknisk Udvalg ønsker at revidere kommuneplanen for så vidt angår vindmøller. Dette indebærer, at udarbejdelsen af VVM for vindmøller ved Solbjerg og Hørslev bliver indstillet.

I Kommuneplan 2009 er en række områder i Aarhus Kommune udpeget som egnede til at lægge jord til vindmøller. Udpegningen af vindmølleområder skete ud fra såkaldte objektive kriterier, først og fremmest lovbestemte afstande til boliger, veje m.v. og ud fra et ønske om, at Aarhus Kommune skulle være med i forreste række i forhold til at fremme regeringens plan om produktion af CO2-neutral vindenergi.

Det blev dengang fundet hensigtsmæssigt at koncentrere sig om få områder til store møller. Det har dog vist sig mere vanskeligt end forventet at planlægge uden et grundigt kendskab også til mere bløde kriterier så som de store vindmøllers påvirkninger på natur- og landskabskvaliteterne.

På den baggrund og på baggrund af de bemærkninger, som Aarhus Byråd har modtaget under den offentlige høring om indholdet i de planlagte VVM-redegørelser for møller ved Hørslev og Solbjerg samt under Teknisk Udvalgs behandling af sagen, har et enigt udvalg besluttet at anbefale, at kommuneplanen revideres for så vidt angår vindmøller.

LÆS MERE I VEDHÆFTEDE PRESSEMEDDELELSE 

Med venlig hilsen

Jørgen Krogh, Pressechef (DJ)

Pressemeddelelse_Aarhus_Kommune_TU_04092012

Comments are closed.