Resultatet fra 2012

”Teknisk Udvalg er enige om at skrinlægge planer for vindmøller ved Solbjerg og Hørslev” – Aarhus kommunes hjemmeside, oktober 2012

”De placeringer [Solbjerg og Hørslev], der lå, er forkastet” – Steen B. Andersen (S), oktober 2013

”Efter at et enigt byråd droppede de udpegede områder på land, er det meget svært at udpege nye” – Bünyamin Simsek (V), oktober 2013

”Der skal hverken bygges store vindmøller på land eller i Aarhus Bugt” – Venstre, oktober 2013

”De store vindmøller hører til på havet eller i meget tyndt befolkede områder” – Niels Christian Selchau-Mark (K), oktober 2013

”Vi er kommet frem til, at vi ikke kan støtte de placeringer [Solbjerg og Hørslev], der var lagt op til” – Jette Jensen, formand for teknisk udvalg (EL), oktober 2013

”Jeg vil ikke selv bo i nærheden af så store vindmøller og så kan jeg ikke med god samvittighed pålægge andre at gøre det” – Niels Christian Selchau-Mark (K), august 2012

”Flere beboere har haft foretræde for os i teknisk udvalg, og det har gjort et stort indtryk. De har været saglige og haft data med, der dokumenterer en alvorlig bekymring for at støjgenerne vil give sundhedsproblemer og en forringet livskvalitet” – Steen B. Andersen (S), august 2012

Afviser de to konkrete områder, ”fordi alt for mange beboere vil blive generet af møllerne de to steder [Solbjerg og Hørslev]” – Jan Ravn Christensen (SF), august 2012

”De store møller på 150 meter støjer en hel kilometer væk. Og det er ikke en støj, der kommer og går. Det er en støj, der er der næsten hele tiden” – Niels Brøchner (K), april 2011

”Selv ville jeg ikke bryde mig om at bo tæt på den 150 meter høje mølle, vi så på turen. Og når man ikke selv vil være nabo til noget, så kan man heller ikke forlange, at andre skal. Den her mølle [på politikernes studietur] larmede simpelthen for meget til, at man ville kunne holde ud til at bo tæt på den” – Jan Ravn Christensen (SF), april 2011

”Vi skal opføre havvindmøller og simpelthen droppe ideen om vindmøller på land” – Lars Skov (DF), april 2011

”Hvis man ikke vil placere en mølle i sin egen baghave, så skal man heller ikke placere den i andres. Og den store vindmølle, vi så, den støjede så meget, at jeg ikke ville have den i min baghave” – Laura Hay (V), april 2011