Læserbreve mm.

Aarhus Byråd kommenterer indhold af VVM for kæmpevindmøller(27. juni 2012). 14 minutters lydoptagelse fra byrådets møde onsdag den 27. juni 2012. Blå politikere tager afstand fra mølleplacering, men alle stemmer alligevel for at gå videre med en VVM undersøgelse. Aarhus Byråd

Åbent samråd i Folketingets Sundhedsudvalg (26. juni 2012). Video på ca. 20 minutter fra Folketinget med kritiske spørgsmål om støj og lavfrekvent støj til Miljøminister Ida Auken(SF) fra oppositionen.

Aarhus Byråd beslutter at der skal fortsættes med VVM (24. april 2012). Byrådet vil undersøge virkninger på miljøet for de områder, der er udpeget som mulige placeringer af vindmøller. Et enigt byråd ønsker, at der snarest muligt udarbejdes en VVM-undersøgelse (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) for de to områder ved Solbjerg og Hørslev, der i kommuneplanen er udpeget som områder med mulighed for placering af vindmøller…

Forlig kan sende vindmøller til havs (26. marts 2012) Århus Bugt satser på at få del i de 500 MW kystnære havmøller. K vil stille planlægning af landmøller i bero. Det brede energiforlig mellem Folketingets partier minus Liberal Alliance er både godt og knap så godt nyt …

Anmeldelse af ny bog: Besat af vind (19.marts 2012) Journalisten Peter Skeel Hjorth sætter i en ny bog store spørgsmål ved, hvor grøn og energivenlig, vindmøller på land er i et land som Danmark. Og han afdækker skandale efter skandale…

Eksperter: Politikere favoriserer vindindustrien (17.marts 2012) Naboer til vindmøller bliver ikke ordentlig beskyttet mod støj. Frem mod 2020 skal der stilles cirka 900 kæmpevindmøller op rundt om i Danmark. Men de kommende møllenaboer vil ikke blive lige så godt beskyttet mod støj som naboer til anden industri…

Møller, natur eller mennesker? (2. Marts 2012) Debatten om de mange kæmpevindmøller er rygende hed i disse dage. Mens politikerne sidder på (kræver JP login)

Leder, JP: Tid til smøl (15. februar 2012) vanskeligheder, og hvad det har af konkret betydning i Solbjerg, foreligger der fald ikke, at landsbyerne måske, måske ikke får kæmpevindmøller som naboer (kræver JP login)

Afgørelse om vindmøller strandet (14. februar 2012) Naboer til måske kommende kæmpevindmøller føler sig stavnsbundet, mens en ansøgning om at bygge dem er strandet på rådmandens bord. En ansøgning om at rejse i alt tre kæmpevindmøller ved Solbjerg og Hørslev er foreløbig strandet i magistraten for teknik og miljø…

Mølleplaner stavnsbinder by (14.februar 2012) … De har besøgt naboer til kæmpevindmøller andre steder, og hun følte støjen meget … at bygge to kæmpemøller ved Hørslev og en ved Solbjerg, venter også … (kræver login)

Nej tak til kæmpevindmølle i Solbjerg (1.februar 2012) … der må opføres en kæmpevindmølle på op til 150 mi udkanten af Solbjerg. … For kæmpevindmøller gælder åbenbart andre regler, selv om de støjer konstant. …

Berlingske Mener: Stop det glade vindvid (13. januar 2012) I disse dage blæser forandringens vinde kraftigt over Jylland. I den situation er der, som det hedder i et ordsprog, der ofte tillægges formand Mao, »nogle, som bygger læhegn, mens andre bygger vindmøller«. Læhegnene, der kan beskytte Jyllands truede vestkyst mod bølgerne, savner vi stadig…

Leder: Møllemareridt (28. nov. 2011) Sig nærmer tiden, da Aarhus Byråd skal tage stilling til eventuel placering af kæmpevindmøller i henholdsvis Solbjerg og Hørslev. … (kræver login)

Nej til kæmpevindmølle i baghaven (24. nov 2011) … I november 2009 stiftedes landsforeningen ?Naboer til kæmpevindmøller? – www.stilhed.eu. 130 lokalgrupper har tilmeldt sig, og Solbjerg-gruppen er én af …

Miljøstyrelsen anklages for at fifle med vindmøllestøj (14.nov 2011) De nye støjregler for vindmøller, som miljøminister Ida Auken (SF) netop har sendt i høring, er udarbejdet på et mangelfuldt grundlag: Beregningerne, som er grundlag for reglerne, giver alt for lave tal for møllernes lavfrekvente støj – og tillader dermed, at møller står tættere på beboelse, end hvad der er videnskabeligt forsvarligt. Det mener internationalt anerkendte støjforskere. »Man kunne fristes til at tro, at Miljøstyrelsen manipulerer med støjberegningerne, så udbygningen af vindmøllenettet kan fortsætte næsten uhindret«, siger Henrik Møller, professor i akustik på Aalborg Universitet.

Leder: Vindenergi (20.juni 2011) … Det er velkendt, at borgerne i Hørslev og Solbjerg værger for … tilladelse fra Energistyrelsen til at undersøge, hvordan kystnære kæmpevindmøller i Aarhus … (kræver JP Aarhus login)

Leder: Møllestøj (9. juni 2011) … påviselig helbredsrisiko ved at være nabo til kæmpevindmøller. De to borgergrupper, der kæmper mod mølleprojekterne i Hørslev og Solbjerg, har selvsagt …

Udsigt til mindre møller (4. juni 2011) Ecopartner, der vil rejse kæmpevindmøller ved Hørslev og Solbjerg, åbner mulighed for, at møllerne bliver på 2 MW i stedet for 3 MW. …

118 m høj vindmølle for stor til Aarhus Kommune (30. April 2011) I forbindelse med beslutningsprocessen om kæmpevindmøller ved Solbjerg og Hørslev (kræver JP login)

Kæmpe-møller kræver plads (5.april 2011) I Århus Kommuneplan 2009 er der udlagt en række om­råder til opstilling af kæmpevindmøller med en højde op mod 150 m.Det virker absurd at opstille disse kæmpestore, støjende ­industrielle anlæg i et ­…

Støj fra møller gør indtryk på politikere (2. april 2011) Politikerne i teknisk udvalg er blevet betænkelige ved at tillade 150 meter høje vindmøller. efter de har hørt, hvor meget sådan en larmer…

Møllestøj kan bremse vækst i Solbjerg (26.feb. 2011) Ifølge Århus Stiftstidende 23.2. kan indbyggerne i Solbjerg godt begynde at forberede sig på at få nye naboer og at den sidste knast handler om et busstoppested. Det er nu ikke sikkert. Der eksisterer en sær­deles stor knast for at kunne lokke borgere til Solbjergs nye boligområde lige nord for Astrup Mose. Nemlig en vindmøllestøj-knast.

Manglende sikkerhedsmargin på vindmøllestøj (7. Januar 2011) Er borgernes ret til nattesøvn underordnet i et spil, der handler om mio. af kroner i statsstøtte til etablering af kæmpevindmøller…

Handling bag Aukens ord? (5. December 2011 ) Handling bag Aukens ord? I forbindelse med et interview til TV Avisen 23/11 om vindmøllerne på Tåsinge udtalte miljøminister (kræver JP login)

Flere vindmøller på vand end på land - AF BÜNYAMIN SIMSEK, BYRÅDSMEDLEM (V) (24. juni 2011) Jeg er glad for, at Energistyrelsen har givet grønt lys til at undersøge, hvordan kystnære megavindmøller i Aarhus Bugt vil påvirke miljøet, og dermed er der forhåbentligt åbnet op for placeringer af vindmøller på havet frem for…

Billige havvindmøller redder nattesøvnen (16. April 2011) Søvnforstyrrelser, følgesygdomme samt usælgelige boliger kan være konsekvensen af (kræver JP login)

Fornuften breder sig efter møllestudieturen (13.april 2011) Fornuften breder sig efter møllestudieturen. Det er glædeligt at læse kommentarerne fra Aarhus Byråds studietur til kæmpevindmøllerne i Brorstrup. (kræver JP login)

Vindmølleforening taler imod bedre vidende (7. Februar 2011) I januar 2011 skrev Kristian Jakobsen, formand for Danmarks Vindmølleforening, i sin årsberetning: “Lavfrekvent støj er ikke…

Støj fra møller lige til grænsen (19.dec 2010) … Hvis planerne om kæmpevindmøller ved Solbjerg og Hørslev bliver gennemført som planlagt, sker det med den mindst mulige sikkerhedsmargin for …

Ikke brug for flere Århus-møller (4. dec. 2010) Danmarks kommuner har allerede opfyldt kravene i aftale om at finde plads til store vindmøller. Så godt og vel endda…

Dyre kilowatt-timer (24. November 2010) Dyre kilowatt-timer. Overalt i landet har politikere travlt med at opføre kæmpevindmøller. Det hastes igennem for at nå at få statstilskuddet…

Kæmpevindmølle hindrer adgang til Astrup Mose (18.nov 2010) Når kæmpevindmøllen bliver opstillet ved Solbjerg, er det slut med adgang til Astrup Mose. Vindmølleproducentens sikkerhedsforskrift anbefaler, at der ikke er adgang for børn og andre inden for 400 meter fra møllen…

Strid om støj fra store møller (7.nov 2010) En af verdens førende akustik-forskere har påvist, at store møller giver mere lavfrekvent støj. Miljøstyrelsen afviser blankt.

Leder: Møllehærværk (4. nov. 2010) Leder i JP. “Det er utroligt, at ordentlige og lovlydige medborgere i et retssamfund tvinges til at bruge tid og kræfter på at afværge overgreb fra det selv samme samfund…”

Har borgerne ikke ret til at få deres nattesøvn? (19. Oktober 2010) Kæmpevindmøller i Solbjerg kan give negative helbredspåvirkninger. Århus Kommune planlægger opførelsen af en 135 m høj industri-vindmølle blot 800 m stik syd for et stort boligområde i Solbjerg by. Men har byrådet overvejet, hvilke følger dette vil have på den generelle sundhed for borgerne i Solbjerg?

Vindmøllesyndrom i Solbjerg (15. okt. 2010) Det er uhørt, at politikere vil tvinge en kæmpemølle, der er 8-10 gange kraftigere end tidligere (kræver JP login)

Solbjerg sat på standby (14.okt. 2010) Den mere end 130 m høje kæmpevindmølle på Solbjergs sydside vil på grund af støj og specielt den sygdomsfremkaldende lavfrekvente støj blokere for yderligere udvikling i området. Da potentielle tilflyttere ikke vil finde sig i at få sådan en mølle med i købet, bliver det svært at sælge huse i Solbjerg. Dette gælder også for …

Ramaskrigene er meget velbegrundede (8. okt.2010) Ramaskrigene er meget velbegrundede. Kæmpevindmøllerne afgiver lavfrekvent støj 24 timer i døgnet 365 dage om året. Indlægget (kræver JP login)

Lokalsamfund ruster sig til kamp mod vindmøller(17.sept. 2010) Protestgrupper mod kæmpe-møller er ved at blive organiseret i Solbjerg og Hørslev. I Solbjerg og Hørslev er kampen mod de planlagte kæmpe-vindmøller først lige begyndt. Efter et borgermøde om den 150 meter høje mølle ved Solbjerg tidligere på måneden, bliver der på torsdag aften i Solbjerg Fritidscenter stiftet en forening – Solbjerg Gruppen – der skal arbejde videre med møllemodstanden.