Høringssvar – status og opfordring til DIG

Der er mange initiativer i gang samtidig, som det jo kendetegner en folkelig og fælles bevægelse. BEMÆRK PUNKT 4 HERUNDER.

1) Der laves netværksanbefalinger i forlængelse af kommunens workshops, hvor vi er stærkt repræsenterede i gruppe 7a med navnet ’Nu igen! Solbjerg’. Her handler det meget om kritik af den politiske proces, hvor vi er kommet med på listen igen selvom vi nok mente, at den sag var færdigdebatteret i 2012.

2) Der arbejdes på en fælleserklæring for alle de områder, som er i fare for at få vindmøller. Der arbejdes hen mod, at de forskellig foreninger står sammen om denne erklæring med fokus på at vi ikke vil slås med hinanden for at tvinge opsætning af møller et andet sted i kommunen. Vi arbejder på en teknisk mulighed for, at individer også kan underskrive denne erklæring.

3) Solbjerg-gruppen giver et høringssvar på vegne af området. Kritikken vil i hovedtræk være den samme som sidst men være udvidet med kritik af den demokratiske proces. Dette vil være et officielt høringssvar.

4) Dig og mig. Alle kan indgive høringssvar omkring placering af vindmøller. De kan angives på høringsplatformen www.voresenergi-aarhus.dk eller direkte via mail til: vores-energi@mtm.aarhus.dk. Der er ingen formkrav eller begrænsninger til disse mails så vi vil gerne opfordre alle til at indsende deres forslag, bekymringer eller forbehold til kommunen. Det kan være korte eller lange svar som indikerer, at vi stadig er her. Disse svar vil være officielle høringssvar. Fristen er 21. juni.

Hvis der er spørgsmål eller I ønsker at komme i kontakt med tovholderne så lad endelig høre.

Comments are closed.