Foreningen er stiftet – sept. 2010

Foreningen blev stiftet med navnet – Solbjerg Gruppen imod Kæmpevindmøllen ved Astrup Mose

Solbjerg-gruppen er en realitet

Ved den stiftende generalsorsamling der blev afholdt i Fritidscenteret den 23.9.2010, blev foreningen ’Solbjerg Gruppen imod Kæmpevindmøllen ved Astrup Mose’ stiftet.

På generalforsamlingen blev der valgt en formand og fire bestyrelsesmedlemmer. Der blev fastlagt vedtægter, hvor formålsparagraffen er ’at arbejde aktivt for at hindre bygningen af en påtænkt Kæmpevindmølle syd for Solbjerg ved Astrup Mose’.

Efter et konstituerende bestyrelsesmøde den 4.10.2010 er bestyrelsen sammensat, som følger:

Gunner Thomassen, Formand
Jens Møller Nielsen, Kasserer
Claus Lomborg, Sekretær
Kenneth Lønquist, Næstformand
Christian Buhl, Bestyrelsesmedlem

Du finder kontaktoplysninger under menuen Bestyrelsen.

Comments are closed.