Byrådet sadler om og vil IKKE have VVM

Hej medlemmer af Solbjerg-gruppen

Der er d. 31.8. flertal i Aarhus Byråd for IKKE at gå videre med en VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger på Miljøet) og dermed stoppe planerne om at opføre kæmpevindmøller i Solbjerg og Hørslev.

D. 31.8 kom denne udmelding fra Socialdemokraterne i Aarhus Byråd i Aarhus Stiftstidende:

»Vi vil hellere være på forkant end på bagkant, og det vil være kedeligt at ulejlige et firma med noget, som måske ikke holder. Derfor vil vi afvise en VVM-redegørelse og i stedet se på, om vi skal revidere i Kommuneplanen for at finde andre placeringer tæt motorvejene,« siger Steen B. Andersen.

Læs videre på http://stiften.dk/aarhus/flertal-vil-ikke-havekaempevindmoeller.

VVM-beslutningen tages officielt og endeligt på mandag d.3.9., når teknisk udvalg i Aarhus Byråd har stemt og udtalt sig endeligt om VVM. Bagefter skal planerne skrives ud af lokalplanen før det er helt ude.

D. 28.8. kom De Konservative og SF i Aarhus Byråd med en fælles udtalelse til alle der havde søgt foretræde for teknisk udvalg:

“Ikke mindst ansporet af jeres mange foretræder, vil vi derfor fra politisk side aktivt arbejde for, at der kommer ro på jeres områder, og at roen udspringer af, at de to vindmølleprojekter afblæses. Konkret vil vi forsøge at få forkastet, at der skal udarbejdes en VVM, og vi vil arbejde for, at de to områder for fremtiden ikke er i spil.”

Mandag d. 13.8. var der foretræde for teknisk udvalg. Her havde enkelt personer og grupper mulighed for at forklare, hvorfor de var imod planerne om kæmpevindmøllerne i Solbjerg og Hørslev. I fire timer sad 8 personer fra byrådet og embedsapparatet og lyttede på de mange velforberedte og velargumenterede talere. Solbjerg-gruppen afleverede samtidigt de mange underskrifter fra Solbjerg-borgere.

Comments are closed.