Bliv medlem

Vi har brug for din støtte

Ved at melde dig ind støtter du os økonomisk og moralsk.

BLIV MEDLEM ved at sende en mail med dit navn og adresse, samt telefonnummer og E-mailadresse til bliv-medlem@solbjerg-gruppen.dk

Støj døgnet rundt, dårligt helbred, ødelagt natur, værditab af din ejendom og stavnsbinding, bliver resultatet, hvis planerne om opsætning af en kæmpe vindmølle ved Astrup mose bliver en realitet. Det vil Solbjerg Gruppen gerne forhindre.

Som medlem støtter du dette arbejde, både gennem dit medlemskab og dit kontingent.

Politikkerne har meldt ud at kæmpevindmøllen ikke bliver til noget. Men vi opretholder foreningen på lavt blus til planerne kommer ud af kommunalplanen i forbindelse med den revision, som skal gennemføres. Først herefter kan vi nedlægge foreningen.

Ved Generalforsamling november 2012, blev kontingentet ændret til 100,00 kroner om året.
Pengene går til at dække kontingent til Solbjerg Fællesråd og Landsforeningen Naboer til Kæmpevindmøller.

Medlemskabet er personligt. Som medlem har du stemmeret ved foreningens ordinære generalforsamling. Du får desuden adgang til Solbjerg Gruppens hjemmeside, hvor du blandt andet kan deltage i debatten med de øvrige medlemmer.

En del af kontingentet går videre til Landforeningen Naboer til Kæmpevindmøller, der på landsplan arbejder for ændret lovgivning og derved sikre berørte naboer til kæmpevindmøller på land mod urimelige gener fra kæmpevindmøller.

Styrk foreningen ved at flere personer i samme husstand melder sig ind som medlemmer.

Støt foreningen.

Tak for din interesse om medlemskab af Solbjerg Gruppen.