Derfor

Argumenter mod opførelsen af en kæmpevindmølle – den korte version

1. Lavfrekvent støj ødelægger nattesøvnen

Støj og lavfrekvent støj er det væsentligste problem – helt op til 2 km fra møllen. Medborgere, der er så uheldige allerede at være naboer til kæmpevindmøller, fortæller alle om de overraskende ubehageligheder. Mange var postitive indtil møllen startede op, men har nu svært ved at få en normal nattesøvn. Den lavfrekvente møllestøj bevirker at kroppen ikke kan slappe ordentligt af og restituere sig. Den evige træthed medfører stress, der igen kan medføre forhøjet blodtryk. Derefter kan der følge andre dårligdomme som fx sukkersyge og i yderste konsekvens død. Flytter man bort fra støjen forsvinder symptomerne igen. Det har en voldsomt støjramt familie – som vi har besøgt – oplevet, da de opgav deres hus og flyttede uden at kunne sælge det. På Youtube kan findes masser af  vidneudsagn fra forskellige steder i verden. Se solbjerg-gruppen.dk for link.

2. Skyggeeffekter om vinteren

I vintermånederne hvor solen står lavt på himlen, vil der komme betydelige gener  til naboer der hver morgen eller aften vil opleve skyggeglimt fra de roterende vinger. Naboer der har disse oplevelser i deres hjem, fortæller hvor generende de er.

3. Farvel til Astrup Mose

Astrup Mose bliver fremover et område som ikke er sikkert at færdes i. Der er en 400 meters sikkerhedszone - vindmølle producenter prøver i øvrigt at hemmeligholde dette – som man advares mod at komme indenfor. Dermed vil det ikke være muligt at spadsere ture eller fiske i Astrup Mose mere. Om vinteren kan man risikere flyvende isstykker som møllevingerne slynger kilometerlangt væk. Vingens hastighed ved spidsen kan nå op på store hastigheder, over 350 km/t.

4. Det er nærmest umuligt at få erstatning

Der er som udgangspunkt erstatningsmuligheder for støj, skyggekast og visuel forringelse. Vi har derfor undersøgt, hvad der tidligere er givet af erstatninger. Er ejendomme længere væk end 800 m så er sandsynlighed for erstatning tæt på nul. For ejendomme tættere på er erstatninger i praksis små – i gennemsnit 6% af ejendommenes værdi og her får de fleste ingen erstatning overhovedet. At bruge sin klageret koster flere tusinde kroner, hvis man bor udenfor en afstand af 6 møllehøjder.

5. De nye støjregler for vindmøller sikrer ikke naboerne mod alvorlige gener af den lavfrekvente støj

Årsagen er, at den lavfrekvente støj skal beregnes. Ved alle andre støjkilder kan den lavfrekvente støj forlanges målt. Ifølge forskere fra Aalborg Universitet underestimerer Miljøstyrelsens beregningsmodel den faktiske støj. Miljøstyrelsen har blot besluttet, at danske huse er bedre isoleret, end de faktisk er. På den måde omgår Miljøstyrelsen de faktiske støjproblemer.

6. De nuværende grænseværdier for vindmøllestøj, der er højere end for al anden industri, er uacceptable

Dansk Selskab for Arbejds- og Miljømedicin, som er den øverste lægefaglige instans på miljøområdet, vurderer, at de nuværende grænseværdier for vindmøllestøj vil medføre, at et uacceptabelt antal borgere vil være generet eller kraftigt generet af støjen.

7. Kommunernes tilsynspligt er sat ud af spil

Hvis støjplagede naboer mener, de er udsat for mere støj end den beregnede, kan kommunen ikke efterkontrollere beregningen ved at måle den faktiske støj, sådan som det gælder for andre støjkilder. Ydermere udføres kontrolberegningerne af et firma, der er i direkte økonomisk afhængighedsforhold til vindmølleejeren.

8. Kommunen holder ikke sine løfter til Solbjerg-gruppen

Vi er ca. 300 mennesker, der var blevet lovet foretræde for Teknisk Udvalg, før det besluttede at fremme processen med møller i Hørslev og Solbjerg med en VVM-redegørelse. Kommunen holdt ikke dette løfte men giver nu OK til igangsætning af VVM-undersøgelse af nogle kæmpemøller de selv har oplevet under en studietur til Brorstrup(april 2011) og her har udtalt til Aarhus Stiftstidende at »Støjen er ulidelig«, »så tæt på kan man ikke bo«, og »det overskrider mine grænser«. Men Solbjergs borgere må gerne få det  - ja, faktisk skal det påtvinges os.

9. Området er tidligere fundet uegnet til opsætning af vindmøller

Vi har i talrige henvendelser til Byrådet argumenteret sagligt for, at det er uforsvarligt og ufornuftigt at opstille møller på både 2 og 3 MW i tætbefolkede områder i kommunen. Begge områder er tidligere blevet fundet uegnede til opstilling af langt mindre møller af henholdsvis amt og kommune. Det er et overgreb på vores lokalsamfund