Skyggekast – din hovedpine

Skyggekast forekommer når møllen blokerer for solen. Der kan være permanent skygge i en periode, når møllens statiske dele (hoved og tårn) blokerer, og blinken i en længere periode, når det er de roterende vinger der bryder lyset. Den sidste del er den, der mest sandsynlig vil give dig hovedpine.


Der bliver skyggekast når vingerne bryder lyset, typisk 30 til 60 gange per minut.

Loven beskytter dig ikke mod skyggekast

Ganske simpelt fordi – der ikke er en lov på området. Udgangspunktet for danske miljøundersøgelser er derfor, at Miljøstyrrelsen anbefaler, at man ikke udsættes for skyggekast i mere end 10 timer årligt. Den danske grænse kaldes af Miljøstyrrelsen for “reelt skyggekast”, idet man i beregningsmetoden har fraskrevet lyse perioder baseret på statistiske data. Der tages altså hensyn til chancen for at solen skinner og den sandsynlige vindretning. Dette i modsætning til eks. Tyskland hvor der bruges en grænse på 30 timers “worst cast skyggekast” , dvs. uden hensyn til de forventede meteorologiske forhold.

En ting er beregninger, noget andet realiteter

Hvis vejret ikke opfører sig som det bør ifølge et meteorologisk gennemsnitsår, så kan man få mere eller mindre skyggekast end beregnet. Et eksempel: Mange naboer til møllen i Lynge i Allerød kommune er generet af skyggekastet og finder, at de fremlagte beregninger ikke holder. Her har en nabo filmet et skyggekast 1. januar, der varer 40 minutter – hermed er der noget mindre tilbage af de 10 timer til resten af året.

Danske borgere kan få tre gange så meget skyggekast som vores tyske naboer

Beregninger foretage i forbindelse med en VVM-redegørelse i Sønderjylland viser, at en dansk nabo der rammes af 3:50 timers skyggekast efter den danske metode til blive ramt af 30:15 timer efter den tyske metode. Dette peger på, at den danske metode reelt tillader tre gange så meget skyggekast sammenlignet med den tyske metode.

Møller er udstyret med automatik, der kan standse dem, når en nabo udsættes for rotorskygge. Der er ikke noget praktisk problem i at begrænse skyggekastet.

Hvem rammes af skyggekast?

Gener fra vindmøller som følge af skyggekast fra vingerne er vokset markant gennem de senere år i takt med, at møllerne er blevet større. Skyggekast opstår hovedsageligt når solen står lavt.

Vest for møllerne vil man opleve skygger om morgenen, og øst for møllerne vil det være om aftenen. Så folk der bor nord/nord øst/øst vil sandsynligvis være mest generet.

Kilder